divendres, 8 de maig del 2009

NEGATIVA DEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT A ADJUDICAR UNA NOVA ESCOLA A SILS


Davant la negativa d’adjudicació de la nova escola per part del Departament d’Educació, el nostre grup municipal, amb data d’avui (29/04/09),presentem a l’Ajuntament de Sils la següent moció, reprovant la decisió presa pel departament i reglament que es revisi aquesta:

Moció sobre la negativa del Departament d’Ensenyament respecte a l’adjudicació de la nova escola a Sils.

Des d’AMS presentem la present moció dirigida al senyor Conseller d’Ensenyament amb una doble finalitat:

Enprimer lloc, per a protestar enèrgicament pel que entenem que es tracta de tirar enrere un projecte ja encetat i aprovat, quant a l’adjudicacióde les aules, de la direcció i possible professorat. I més tenint encompte la cessió dels terrenys i l’aprovació feta per aquest ajuntament per a l’inici de les corresponents obres d’instal·lació.

La nostra protesta es fonamenta en els següents punts:

1. Quan es va adjudicar la nova escola en cap moment es va dir que aquesta estigués condicionada al nombre total d’alumnes preinscrits. Aquesta informació es va donar als pares i mares dels alumnes sense aquesta prèvia i aquests han preinscrit els seus fills/filles en nombre total de 18, que ens sembla un nombre totalment raonable per a un grup de P-3.

2. Els 53 alumnes preinscrits, de no obrir-se el nou centre, suposaran per l’escola actual un grup de P-3 de 26 alumnes i un altre de 27, ratios elevadíssimes tenint en compte el nivell d’ensenyament del que es tracta i la saturació generalitzada que ja pateix l’escola. Fet que contradiu plenament els criteris de qualitat i excel·lència que preconitza el departament.

3.Per l’experiència d’anys anteriors sabem que les inscripcions varien al llarg del curs incrementant-se habitualment la matrícula i augmentant el nombre d’alumnes. De donar-se aquest fet hi hauria la necessitat de triplicar els grups un cop començat el curs vinent.

4. Les previsions del cens per a propers cursos permeten pensar en l’existència de tres grups per nivell. Per tant, la implantació de la nova escola en una línia semblaria totalment garantida.

5. A l’escola actual ja hi ha el P-5 triplicat, la qual cosa vol dir que el primer del curs vinent també ho serà, cosa que podria garantir plenament la continuïtat d’una línia a l’escola nova si s’acceptés el trasllat d’un aquests cursos en el futur.

Plantegem aquí la segona finalitat: demanar al seu Departament una major obertura de mires i una planificació a més llarg termini, amb sensibilitat social i pedagògica per tal de poder donar als alumnes del nostre poble l’educació i ensenyament que sens dubte es mereixen. Per això demanem que es replantegi la decisió presa i que es continuï amb l’adjudicació de la nova escola tal com s’havia previst.

AL SENYOR CONSELLER D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.