divendres, 4 de desembre del 2009

ARGUMENTACIÓ DEL GRUP AMS SOBRE EL SECTOR CENTRAL:

Primerament hem de dir que, l’actual projecte, per nosaltres com a grup, millora el preexistent i que agraïm que la proposta s’hagi adaptat globalment a una modernització urbanística del sector si ho comparem amb les actuals normes subsidiàries.

Per altra banda, el nostre grup, com a grup polític, té dret a opinar sobre el que seria un model de poble, urbanísticament parlant. Això ha quedat pal·les en la història del nostre poble com en projectes urbanístics de davant el passeig Sants Cosme i Damià; on no només hi va haver opinions polítiques per part de l’actual equip de govern sinó que a més, va passar factura al grup de CiU ( avui a l’oposició). També volem fer esment de construccions com les del supermercat CONSUM que han portat a enfrontaments i demandes entre l’actual equip de govern i veïns. Raó per la qual, demanàvem en el darrer ple, el màxim de transparència i participació de la resta de grups del consistori en un projecte de “renovació urbanística “ com aquest, i on va quedar clar que l’alcalde no va fer el gest que se li demanava.

En resum, és important remarcar per nosaltres aquest sector dos aspectes :

1- Les places d’aparcament del sector .

2- L’entrada del poble per la rotonda d’aquesta zona amb dos edificis de Planta +3.

Per tant , volem demanar als tècnics d’aquest ajuntament, una reordenació de la mobilitat del sector central conjuntament amb els carrers limítrofs ( Prudenci Bertrana, Santa Maria, Francesc Mas Ros i Pep Ventura ) , per tal de realitzar sentits únics de direcció de vehicles i així projectar les zones d’aparcament segons l’estudi de mobilitat viària , i que així el projecte d’urbanització contempli aquest informe tècnic.

En quant a que aquest sector comprengui una de les entrades del poble. És justament en aquesta entrada ( marcada en el projecte per una rotonda ) on el nostre grup hi veu el major inconvenient d’aquest projecte. Tornar a tenir una entrada del poble amb edificis alts, no és la idea de poble que tenim com a grup i així ho han manifestat en diverses ocasions i amb diversos exemples els nostres veïns.

És cert que en el moment de les al·legacions, aquestes propostes no van ser presentades. Reconeixem aquí que ara no és el moment de fer-ho. Tampoc sabem si aquestes al·legacions haguessin estat o no estimades.

La conclusió és que, malgrat sabem que actualment la zona del sector central, té una edificabilitat de Planta + 3, també sabem que en el projecte del nou POUM, aquesta zona té una edificabilitat de Planta + 2 i que l’aprovació d’aquest projecte, permetrà tirar endavant aquesta planta de més malgrat hi hagi una aprovació posterior del POUM.

També sabem o pensem que, no podem obstacularitzar un projecte en funció de si s’aprova o no el nou POUM, pel dret dels propietaris a fer-ho.

Per tot l’explicat, el nostre vot recolzarà el que decideixi la majoria en aquest ple i per tant ens ABSTINDREM.