divendres, 19 de juny de 2009

Com està el pati !!!!!

Silencs i Silenques, ahir vam viure al ple un fet tant insólit com antidemocràtic. L'Alcalde Martí Nogué, després d'una disputa verbal amb el regidor Albert Miralles, on val a dir que aquest regidor no l'ha faltat verbalment ni l'ha agredit verbalment ni, naturalment, de cap altre manera, el nostre alcalde ha avisat a la policia local i l'ha expulsat del ple !!!!

Davant la nostra sorpresa i amb el dubte que el nostre sentit comú ens diu que no pot ser legal que un alcalde expulsi del ple a regidors, hem preguntat al secretari si aquella actuació era legal. Ell s'ha limitat a dir que no entrava en discursions polítiques . Li hem reiterat la pregunta a la qual s'ha limitat a dir que no podia respondre res que no li demanés el propi alcalde. Després d'aquesta resposta, la resta de regidors de l'opocició ens hem aixecat i hem declarat que constés en acta que no continuavem el ple, ja que no estavem d'acord en l'actuació de l'alcalde i teniem dubtes seriosos de la legalitat del procediment. No cal dir que l`'actitut és absolutament antidemocràtica, ja podeu imaginar què pot passar si aquestes accions les féssin els alcaldes???Només caldria expulsar del ple a 2 o 3 regidors i aprovarien per majoria absoluta tots els temes que creguessin oportuns !!!!

Bé, ja veieu que els plens cada cop es posen més interessants.

És possible expulsar un regidor del ple, però la normativa diu les raons i com.
En concret, el RD 2568/86 de règim jurídic i funcionament, estableix:

Artículo 95.
1. El Alcalde o Presidente podrá llamar al orden a cualquier miembro de la Corporación que:
a. Profiera palabras o vierta conceptos ofensivos al decoro de la Corporación o de sus miembros, de las instituciones públicas o de cualquier otra persona o entidad.
b. Produzca interrupciones o, de cualquier otra forma, altere el orden de las sesiones.
c. Pretenda hacer uso de la palabra sin que le haya sido concedida o una vez que le haya sido retirada.
2. Tras tres llamadas al orden en la misma sesión, con advertencia en la segunda de las consecuencias de una tercera llamada, el Presidente podrá ordenarle que abandone el local en que se esté celebrando la reunión, adoptando las medidas que considere oportunas para hacer efectiva la expulsión.

Per tant, s'haurien de donar un d'aquests tres supòsits i l'expulsió es podria fer després del tercer advertiment.
Entenc que si no s'ha fet així l'Alcalde s'ha excedit en les seves facultats

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada