divendres, 5 de juny del 2009

ENHORABONA!!!!

ENHORABONA!

Enhorabona! Sí. Per haver aconseguit allò que no es podia tirar enrere: L’escola nova.

Felicitacions a tots els que han lluitat i intervingut en el procés, ens referim: als nens/nenes, a les mares , pares , mestres i persones que han col·laborat amb tots els membres de la comunitat educativa. Evidentment també als grups polítics per haver actuat conjuntament i haver atès una demanda justa i necessària.

De la situació que se’n deriva voldríem puntualitzar els següents aspectes:

  1. Tenint en compte algunes coses publicades en alguns mitjans de comunicació , creiem que cap representant polític en particular ha de penjar-se cap medalla i menys quan el que s’ha fet ha estat esmenar una decisió política, insensible a les nostres necessitats escolars com a poble. Qui hagi seguit el procés de prop sap perfectament d’on han sortit les propostes i les iniciatives per mobilitzar-se i encarar aquesta lluita. Si hi ha algun protagonista , aquest és la comunitat educativa en general.
  2. S’ha resolt parcialment el conflicte de la situació de la nostra escola actual (CEIP Jacint Verdaguer). Continua estant massificada en alguns grups i caldrà estar emetent a com el Departament d’Educació resol aquest problema : desdoblaments, professorat i ús dels espais.
  3. Relacionat amb la massificació i l’ús dels espais, el proper curs planteja un problema quant a l’ús del pavelló municipal per a la pràctica de l’educació física: un nou grup d’alumnes del SES (ESO) s’afegirà a aquesta pràctica minvant encara més la seva capacitat actual atès que podran coincidir-hi quatre grups al mateix temps. Caldria valorar la possible ampliació de l’espai. El nostre grup va presentar fa temps una moció per a la cobertura de la terrassa exterior, va ser aprovada en ple i no hem sabut res més al respecte.
  4. Pel que es dedueix de les paraules del Sr. Otero en la reunió que va mantenir el Consell Escolar Municipal amb ell a Girona, en l’entrevista per l’escola nova, el terreny adjudicat per a construir-la no permet ampliacions posteriors, és a dir, que haurà de ser d’una sola línia. Qüestió que ens torna a fer pensar en la idoneïtat d’aquest terreny i en la possibilitat de canvi a mig termini.
  5. Pensant en la ubicació del nou institut , potser encara som a temps de valorar si és positiu pensar en una zona escolar i les possibilitats per a situar-la. En aquest aspecte sabem que tornem al tema POUM, però pensem que caldrà confrontar la seva presentació i les possibles modificacions.
  6. Entenem que queda tot un debat obert per encetar sobre la qüestió escolar i educativa del nostre poble i que caldran iniciatives i decisions que s´hauran de prendre molt aviat.

De tot aquest procés en podem extreure diverses conclusions:

Hem après que al nostre poble hi ha una elevada sensibilitat social respecte a molts temes: educació, sanitat, urbanisme, medi ambient...

Resulta imprescindible que els grups polítics aprenguem a escoltar i a recollir les iniciatives que emanen de la gent davant problemes diversos.

I hem constatat la necessitat d’acords polítics per a resoldre temes de caire general.

N’hem pres bona nota.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada